business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
2,550
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
2,865
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HCMC][Client] Vinamilk: Tuyển chuyên viên Marketing

Huỳnh Châu Phương Thảo25/03/2015

4,399
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
[Toàn Quốc][Client] P&G: Internship Program 2015

Nguyễn Phúc Như Thúy19/03/2015

3,356
Marketer Trịnh Quang Anh
Thực tập cho 1 agency ở Hà Nội

Trịnh Quang Anh17/03/2015

4,199
2
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
[HCMC][Agency] Y&R: Tuyển Account Executive

Nguyễn Phúc Như Thúy17/03/2015

6,913
Marketer Lê Hoàng Phú
6,199
Marketer Trần Thanh Phúc
4,860
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
3,004
Marketer Phan Minh Thùy Mị
5,067
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
6,728
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
9,111
Marketer Đậu Thị Thảo
Tìm việc không công

Đậu Thị Thảo02/03/2015

1,952
1