business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Phan Minh Thùy Mị
3,301
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
7,939
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
7,776
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
1,880
Marketer Phan Minh Thùy Mị
[HCMC][Agency] BlueR Production: Casting Call

Phan Minh Thùy Mị09/04/2015

3,417
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
7,196
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
3,485
Marketer IMAS Communication
2,330
Marketer IMAS Communication
2,034
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
2,516
Marketer IMAS Communication
1,706
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
3,213
Marketer Phan Minh Thùy Mị
3,048
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HCMC][Agency] Y&R: Tuyển Copywriter

Huỳnh Châu Phương Thảo01/04/2015

3,398