business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Đ
3,009
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
7,750
6
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
4,712
2
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HCMC][Client] Uber: Tuyển dụng nhiều vị trí

Huỳnh Châu Phương Thảo16/06/2015

8,240
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
[HCMC][Agency] Leo Burnett: Tuyển Account Manager

Nguyễn Phúc Như Thúy12/06/2015

3,082
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
2,678
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
5,194
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
8,329
N
"Ngành khó" là gì?

Nguyễn Dung Hà03/06/2015

8,528
35