business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
4,187
Marketer Nguyễn Đắc Quỳnh Diễm
[HCM][Agency] OgilvyOne: Tuyển Senior Art Director

Nguyễn Đắc Quỳnh Diễm28/07/2015

3,555
Marketer Nguyễn Đắc Quỳnh Diễm
15,568
1
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
2,990
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
5,113
C
1,814
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
3,356
D
3,711
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HCMC][Agency] YAN Group: Tuyển Copywriter

Huỳnh Châu Phương Thảo06/07/2015

3,842
3
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
2,360