business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
1,872
H
3,418
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HCMC][Agency] Y&R: Tuyển Junior Art Director

Huỳnh Châu Phương Thảo19/08/2015

2,727
N
2,834
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
[HCMC][Agency] YanTV: Tuyển Script Writer

Nguyễn Phúc Như Thúy11/08/2015

2,913
Marketer Nguyễn Đắc Quỳnh Diễm
2,697
Marketer Huỳnh Châu Phương Thảo
[HN][Agency] Mix Digital: Tuyển dụng nhiều vị trí

Huỳnh Châu Phương Thảo03/08/2015

4,119
Marketer Nguyễn Phúc Như Thúy
5,795