business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Nguyễn Anh Dũng
1,287
Marketer Nguyen Phuong Trang
[HCM][Client] HR1VN: Community Manager

Nguyen Phuong Trang27/12/2018

961
Marketer VietGate Communications
972
Marketer Trần Thanh Bình
1,050
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Account Executive

Trần Thanh Bình21/12/2018

1,077
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Graphic Designer

Trần Thanh Bình21/12/2018

1,134
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Digital Marketing

Trần Thanh Bình21/12/2018

1,306
Marketer Ví điện tử MoMo
1,068
Marketer Ví điện tử MoMo
1,333
N
1,336
Marketer Zalo Careers
1,381
20
Marketer Zalo Careers
1,801
15
Marketer Nguyễn Thị Huyền Trang
1,012
T
[HCM][Agency] IRISGO: Digital Marketing Executive

Trần Thị Bích Diễm13/12/2018

1,212
Marketer Media Ventures Vietnam Group
[HCM][Agency] Blue Productions: Graphic Design Intern

Media Ventures Vietnam Group10/12/2018

1,742
1
Marketer Nguyễn Thanh Phước
[HCM][Client] InQ International: Video Editor

Nguyễn Thanh Phước10/12/2018

1,006
Marketer Nguyễn Thanh Phước
[HCM][Client] InQ International: Marketing Senior

Nguyễn Thanh Phước10/12/2018

1,333
Marketer Nguyễn Thị Hà
1,669
Marketer Nguyen Phuong Trang
[HCM][Agency] HR1VN: Account Executive

Nguyen Phuong Trang05/12/2018

1,145