place

Kích hoạt Thương hiệu Thảo luận về brand activation, khuyến mãi (promotion), phát mẫu (sampling), tài trợ (sponsorship).

Marketer PangoCDP Build and Warm Master Channel
Game hóa hoạt động phát voucher cho các nhà bán lẻ

PangoCDP Build and Warm Master Channelhôm nay

365
Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
240
Marketer Hoàng Ngọc Dũng
3,285
Marketer Lê Trần Bảo Phương
Tảng băng tác động hành vi đám đông

Lê Trần Bảo Phương03/06/2016

4,639