assignment

Nghiên cứu Thị trường Cách hiểu người tiêu dùng, khám phá insight, ra quyết định, đo lường hiệu quả và sức khoẻ thương hiệu.

Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành bảo hiểm tháng 9/2023

Reputa - Social Listening01/10/2023

520
Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành ngân hàng tháng 9/2023

Reputa - Social Listening30/09/2023

686
Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành bán lẻ tháng 9/2023

Reputa - Social Listening26/09/2023

720
Marketer Reputa - Social Listening
777
Marketer Reputa - Social Listening
927
Marketer Reputa - Social Listening
Reputa: Bản tin ngành Fintech tháng 9/2023

Reputa - Social Listening21/09/2023

661