record_voice_over

Quan hệ Công chúng (PR) Tất cả về nghề PR: quan hệ công chúng, báo chí, xử lý khủng khoảng và tiếp thị xã hội (CSR).

Marketer MarC HCMC - CLB Marketing Toàn Thành
526
Marketer Vietnam Public Relations Network VNPR
814
Marketer EloQ Communications
2,342
Marketer EloQ Communications
550