[HCM][Agency] KÂY EVENT: Tuyển Account Executive

KAYEVENT đang cần tuyển ứng viên cho vị trí Executive Account đầy nhiệt huyết, có thể chấp nhận những thách thức và sẵn sàng đồng hành lâu dài cho sự thành công và phát triển của KAY.

Tại KAYEVENT, một Executive Account sẽ làm việc với Team Creative và Operation theo dõi từ giai đoạn đầu đến khi hoàn thành dự án

I/ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

A. CHUYÊN MÔN:

 • Chịu trách nhiệm việc triển khai kế hoạch đúng tiến độ và thời gian của dự án.
 • Hỗ trợ Trưởng nhóm hay Trưởng bộ phận trong việc nhận yêu cầu từ khách hàng, tổ chức thiết kế ý tưởng và soạn thảo các đề xuất cho các chương trình để tham giá đấu thầu cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
 • Tham gia viết các đề xuất và thực hiện các buổi thuyết trình.
 • Phối hợp với các bộ phận Creative, Operations thực hiện dự án đáp ứng đúng theo yêu cầu của khách hàng.
 • Lên kế hoạch chi phí, báo giá, thương lượng ký kết hợp đồng với Khách hàng.
 • Làm việc cùng Khách hàng & đảm bảo thông tin đến khách hàng.
 • Hỗ trợ Trưởng nhóm hay Trưởng bộ phận trong việc phối hợp với phòng Kế toán theo dõi công nợ của Khách hàng đã cung cấp dịch vụ.

B. QUẢN LÝ:

 • Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án theo phân công của Trưởng nhóm hay Trưởng bộ phận, chủ động đề nghị điều chỉnh kế hoạch của dự án khi cần thiết.
 • Theo dõi và cập nhật tình hình dự án cũng như khách hang & báo cáo.
 • Tham gia đề xuất các biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn và cải tiến quy trình làm việc trong Phòng Khách hàng cũng như cách phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.
 • Chủ động lập kế hoạch đào tạo và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.

C. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP:

 1. Trở thành nhân viên chính thức trong công ty và có cơ hội trở thành Account Manager.
 2. Được đào tạo kiến ​​thức cơ bản trong các lĩnh vực event: lập kế hoạch chi phí, Viết Proposal, đàm phán,..
 3. Rèn luyện các kỹ năng mềm có giá trị cho nghề nghiệp tương lai của bạn: làm việc nhóm, thuyết trình, brainstorm…
 4. Gặp gỡ & làm việc với những người chuyên nghiệp trong giới marketing, lĩnh vực kinh doanh.
 5. Có kinh nghiệm trong công việc chuyên môn.
 6. Cơ hội để tạo ra những chương trình mang ý tưởng mới của riêng mình.
 7. Mức lương và thưởng hấp dẫn.
 8. Làm việc với các khách hàng lớn:Suntory Pepsico, Bayer, Sanofi, Sapporo, Boehringer Ingelheim, Pepsi Food, CP, Bel Vietnam, Phú Mỹ Hưng, Budweiser…

II/ YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Đầu tiên, cần phải chuẩn bị tinh thần và sức khỏe của bạn cho mỗi thử thách.
 • Ưu tiên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hay Kinh Tế.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong cùng lĩnh vực.
 • Nắm rõ các hoạt động của các nhãn hàng.
 • Trình độ tiếng Anh lưu loát ở cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết.
 • Có khả năng sáng tạo và thuyết trình tốt.
 • Có kỹ năng thương lượng và làm việc theo nhóm.
 • Có khả năng chịu áp lực cao và quản lý thời gian tốt, làm việc chi tiết cũng như quan sát tổng thể, xử lý cùng lúc nhiều công việc khác nhau.
 • Ưu tiên cho các ứng viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

We are looking for a passionate Account Executive who will accept challenges, be enthusiastic, progressive and ready for long-term commitment to the success & development of KAY Event.

At KAY team, an Account Executive will work with Creative team, Operation team to follow the project from pitching to finishing.

I . JOB DESCRIPTION:

A. JOB:

• Be responsible for implementing the plan on schedule and time of the project.

• Assist the Team Leader or Head of Unit in receiving requests from customers, design ideas, and draft proposals for programs to participate in bidding to provide services to Clients.

• Participate in writing proposals and conducting presentations.

• Coordinate with Creative, Operations team to meet the requirements of customers.

• Cost planning, quotation, contract negotiation with customers.

• Work with clients & ensure information to customers.

• Assist the Team Leader or Head of Division in coordinating with the Accounts Department to track the debt of the Customer who has provided the service.

B. MANAGE:

• Report on progress of projects as assigned by Team Leader or Head of Department, take the initiative to adjust the plan of the project when necessary.

• Monitor and update project status as well as customer & report.

• Participate in proposed measures to improve professional qualifications and workflow improvement in the Account Dept., as well as collaborate with other departments within the company.

• Take initiative in planning your professional development and training.

C. Opportunities

 1. Become official staff in company & be an event management expert.
 2. Educated with basic knowledge in event fields: cost planning, proposal writing, negotiation, proposal presenting.
 3. Learning soft skill which worth for your future careers: teamwork, presentation, brainstorming…
 4. Meet & work with professional people in marketing, business field.
 5. Experience in professional & fulltime job.
 6. Chance to create new things, new ideas…
 7. Having the opportunity to work with major clients: Suntory Pepsico, Bayer, Sanofi, Sapporo, Boehringer Ingelheim, Pepsi Food, CP, Bel Vietnam, Phú Mỹ Hưng, Budweiser …

II . REQUIREMENTS:

• Graduated in Marketing, Business Administration, or Economics.

• Firstly, need to prepare your spirit & health for every challenges

• At least 1 year working experience in the same field.

• Understand the activities of brands.

• English proficiency in all four skills: listening, speaking, reading and writing.

• Ability to create and present good.

• Good negotiation and teamwork skills.

• Ability to handle high pressure and good time management.

• Ability to handle multiple tasks at the same time.

• Ability to work in detail as well as overall observation.

• Priority is given to career-oriented applicants.