Marketer Kim Ý
Kim Ý

Sales & HR Admin @ SSG JSC

[HCM][Agency] IDM Việt Nam: Tuyển Account Director & Account Manager

1. ACCOUNT DIRECTOR: 01 người

- Tư vấn và tham mưu với Ban Giám Đốc hướng phát triển dịch vụ và con người của công ty;

- Gặp gỡ khách hàng cùng phòng kinh doanh để tư vấn và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng;

- Phân tích nhu cầu khách hàng, tham mưu cùng Ban Giám Đốc trong việc tiếp cận vấn đề làm tiền đề cho việc họp ý tưởng và lập kế hoạch truyền thông tiếp thị trực tuyến (Digital marketing) cho Công ty và Khách hàng;

- Tham mưu với Ban Giám Đốc trong định hướng chiến lược, kế hoạch, ý tưởng chủ đạo trong bản đề xuất cho khách hàng;

- Trình bày, diễn giải bản đề xuất với nội bộ Công ty và Khách hàng;

- Cùng phòng kinh doanh thuyết phục khách hàng mua các sản phẩm của Công ty hiện có;

- Tìm kiếm khách hàng và phát triển hệ thống khách hàng;

- Giám sát chất lượng và tiến độ của toàn bộ quá trình thực hiện các chiến dịch truyền thông tiếp thị trực tuyến;

- Kiểm soát và thống kê KPI của các dịch vụ trong chiến dịch truyền thông tiếp thị trực tuyến từ các phòng ban kỹ thuật/ chuyên môn;

- Đưa ra các giải pháp khắc phục chất lượng, sự cố chiến dịch cho khách hàng;

- Sáng tạo linh động theo từng đối tượng khách hàng, loại hình kinh doanh, mặt hàng kinh doanh của khách hàng;

2. ACCOUNT MANAGER: 02 người

- Tham gia vào quá trình đấu thầu, tìm kiếm khách hàng mới cho Công ty;

- Tham gia gặp gỡ khách hàng để tiếp cận, ghi nhận, tư vấn các dịch vụ sản phẩm của Công ty;

- Tham gia phân tích nhu cầu khách hàng, tham mưu cùng Account Director trong việc tiếp cận vấn đề làm tiền đề cho việc họp ý tưởng và kế hoạch digital marketing cho khách hàng;

- Tham gia và ghi chép trong các cuộc họp ý tưởng cho bản đề xuất;

- Cùng Account Director lên bản đề xuất chiến dịch và trình bày bản đề xuất (nếu cần);

- Lập IC và báo giá (hạng mục và chi phí) theo bản kế hoạch truyền thông tiếp thị trực tuyến;

- Soạn thảo, trình ký các thủ tục văn bản giấy tờ phục vụ cho dự án trong nội bộ và khách hàng (nếu có);

- Liên hệ với các phòng ban liên quan và đối tác (supplier) để triển khai các hạng mục theo hợp đồng ký kết;

- Làm việc với các phòng ban khác để đảm bảo công việc đúng tiến độ, đạt chất lượng.

3. YÊU CẦU CHUNG

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Truyền thông, Ngôn ngữ, Marketing, Quảng cáo…

- Anh văn giao tiếp.

- Thành thạo tin học văn phòng (Words, excel, powerpoint, email, internet…).

- Tối thiểu 02 năm vị trí tương đương, ưu tiên đã làm cho các công ty cùng ngành;

- Am hiểu về lĩnh vực Truyền thông, Quảng cáo

4. CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

- Tham gia BHXH-YT-TN theo quy định

- Khám sức khỏe định kỳ/ Đi du lịch

- Tham gia tiệc tùng hàng tuần/ tháng, các ngày lễ lớn trong năm

- 12 ngày phép năm

- Được xem xét tăng lương 2 lần 1 năm

- Lương thưởng cạnh tranh

5. HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN

- Ứng viên vui lòng gửi CV đến email [email protected]

- Tiêu đề: [Họ tên] - [Vị trí ứng tuyển]