[HCM][Client] Công Ty TNHH URSIN: Tuyển dụng Drafter 3D (Full time)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Dựng 2D / 3D về sơ đồ nhà cho ngành bất động sản

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Có khả năng làm việc theo ca
· Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
· Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả
· Có trách nhiệm với công việc và tinh thần cầu thị

Sử dụng thông thạo AutoCAD/ 3Ds Max
*Ứng viên có thể chọn 1 trong 2 ca làm việc
• Nhóm A - chỉ làm Ca Sáng và Ca đêm (7:00 – 14:30 & 22:00 -6:30)
• Nhóm B - chỉ làm Ca Sáng và Ca chiều (6:30 – 14:30 & 14:30 – 22:00)
• Mỗi 4 tuần thay đổi ca 1 lần