[HCM][Agency] DNA Digital: Tuyển Design Intern

Hello aspiring designers, wanna join our great team full of passion? Send us your portfolio and resume to [email protected] today!

DNA Digital đang tìm kiếm những bạn trẻ khát khao công việc thiết kế và mong muốn làm việc trong 1 môi trường cởi mở, sáng tạo và năng động. Hãy gửi portfolio và resume của bạn đến [email protected] ngay hôm nay nhé!

DNA Digital - we do what's right, not what is easy!!!