Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel mới nhất

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel là một trong những mẫu biểu phổ biến giúp nhà quản lý kinh doanh đưa ra những đánh giá về tình hình bán hàng, kinh doanh của doanh nghiệp. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu bài viết dưới đây để cập nhật mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel mới và chuyên nghiệp nhất.

1. Báo cáo doanh thu bán hàng là gì?

Báo cáo doanh thu bán hàng là bản báo cáo kết quả doanh thu từ hoạt động bán hàng của doanh nghiệp trong khoảng thời gian nhất định như tháng, quý, năm để giúp nhà quản lý kinh doanh nắm bắt được tình hình bán hàng, kinh doanh.

Báo cáo doanh thu bán hàng thường bao gồm các dữ liệu đa chiều như tổng quan doanh thu bán hàng theo tháng/quý/năm; doanh thu bán hàng theo mặt hàng; doanh thu bán hàng theo thị trường; doanh thu bán hàng theo nhân viên/phòng ban…

2. Ví dụ về các loại báo cáo doanh thu bán hàng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU DOANH SỐ BÁN HÀNG THEO ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

báo cáo doanh số theo đơn vị

Cách làm báo cáo doanh số bán hàng bằng excel

BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG THEO LOẠI HÀNG HÓA

báo cáo theo hàng hóa

Báo cáo doanh số bán hàng theo loại hàng hóa

BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG THEO NGUỒN GỐC KHÁCH HÀNG

báo cáo doanh số theo nguồn gốc

Báo cáo doanh số bán hàng theo tên khách hàng

BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG THỊ TRƯỜNG

báo cáo doanh số theo thị trường

Báo cáo doanh số bán hàng theo vị trí địa lý

3. Lợi ích của báo cáo doanh thu bán hàng bằng excel

Sử dụng mẫu báo cáo doanh thu bằng excel mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:

 • Cung cấp cái nhìn tổng quan cho bộ phận kinh doanh

Báo cáo doanh thu sẽ giúp bộ phận kinh doanh, bán hàng nắm bắt được các số liệu một cách chính xác, tổng thể để từ đó có những mục tiêu rõ ràng trong hoạt động kinh doanh.

 • Tiết kiệm thời gian trong việc tiếp cận các thông tin

Các báo cáo doanh thu bán hàng được cung cấp kịp thời, nhanh chóng sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các thông tin. Đây sẽ là lợi thế cho doanh nghiệp trong việc thay đổi các chiến lược kinh doanh, bán hàng phù hợp với thị trường mục tiêu.

Ngoài ra, việc sử dụng mẫu báo cáo doanh thu còn giúp doanh nghiệp trong việc phân tích dữ liệu và lập kế hoạch để thu hút khách hàng, phát triển doanh nghiệp.

4. Cấu trúc mẫu báo cáo doanh số bán hàng bằng Excel

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng thường bao gồm các sheet như: Danh mục, data, báo cáo

4.1. Sheet “Danh mục”

Sheet “Danh mục” là nơi thực hiện nhập các thông tin chung về hàng hóa, nhân viên…

Sheet này sẽ bao gồm các dữ liệu được dùng đi dùng lại trong khi nhập nghiệp vụ phát sinh.

danh mục hàng hóa

Báo cáo doanh số bán hàng theo danh mục hàng hóa

Việc lập danh mục sẽ có các lợi ích như:

 • Đồng bộ dữ liệu giúp doanh nghiệp giảm thiểu các sai sót khi lên các báo cáo quản trị
 • Tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu bằng việc chọn các mục có sẵn được liên kết đến sheet data

4.2. Sheet “Data”

Sheet “Data” là nơi nhập các nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong suốt thời gian bán hàng. Số lượng chỉ tiêu sẽ tùy thuộc ít hay nhiều vào từng doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu quan trọng và gần như không thể thiếu ở các doanh nghiệp bao gồm:

 • Ngày tháng bán hàng
 • Mã & Tên mặt hàng
 • Số lượng
 • Giá bán
 • Doanh thu bán hàng
 • Tên khách hàng

sheet data

Một số chỉ tiêu khác có thể phát sinh tùy vào nhu cầu của từng doanh nghiệp như:

 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý công nợ
 • Nhân viên bán hàng
 • Tên cửa hàng

4.3. Sheet “Báo cáo”

báo cáo doanh thu tổng hợp

Báo cáo doanh thu tổng hợp

Sheet báo cáo gồm 2 mẫu chính:

 • Báo cáo doanh thu chi tiết theo mặt hàng
 • Báo cáo doanh thu tổng hợp theo thời gian

5. Tải mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Thông thường, mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel được xây dựng theo mẫu sau:

báo cáo doanh thu chi tiết

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Website: amis misa