Marketer Thanh Uyên
Thanh Uyên

Content Editor @ Brands Vietnam

Cannes Lions cập nhật thêm tiêu chí đánh giá mới liên quan đến tính bền vững

Tại Hội nghị Association of National Advertisers Masters of Marketing (ANA), ông Simon Cook – CEO của Cannes Lions công bố tiêu chí đánh giá mới của giải thưởng sẽ liên quan đến thông tin về lượng khí thải CO2 trong quá trình thực hiện dự án và sự đa dạng của đội ngũ thực hiện.

Ông Simon Cook cho biết Cannes Lions cũng sẽ khắc phục vấn đề liên quan đến sự đa dạng của Hội đồng Giám khảo, đồng thời hứa hẹn sẽ “phát triển quy trình lựa chọn ban giám khảo với bộ tiêu chí cụ thể, đồng thời đảm bảo rằng các giám khảo phản ánh sự đa dạng của ngành sáng tạo nói riêng và xã hội nói chung”.

Dù không chia sẻ cụ thể về thành phần ban giám khảo hoặc tiêu chí đánh giá mới, nhưng ông Simon Cook cho rằng thay đổi có thể tạo ra tác động tích cực. Sáng kiến này là kết quả của nhiều cuộc họp tại Cannes với ANA’s CMO Growth Council và một số bên khác.

Ông Simon Cook cho biết Cannes sẽ khắc phục các vấn đề liên quan đến sự đa dạng của Hội đồng Giám khảo.
Nguồn: AdAge

Theo AdAge, những tiêu chí mới được áp dụng cho hai hạng mục: Glass Lions (Hạng mục ghi nhận những nỗ lực phá vỡ định kiến trong quảng cáo) và Sustainable Development Lions (Hạng mục tôn vinh các chiến dịch cung cấp giải pháp cho một vấn đề cụ thể, có tác động tích cực đến thế giới).

Theo đó, các chiến dịch dự thi cần làm rõ tác động của các sản phẩm sáng tạo đến sự tăng trưởng và tính bền vững. Nghĩa là đội ngũ cần cung cấp thông tin về lượng khí thải CO2 trong quá trình triển khai chiến dịch, sử dụng công cụ do Ad Net Zero phát triển và ra mắt vào tháng 6/2022. Ad Net Zero là tổ chức tập hợp nhiều thương hiệu, agency như Unilever, Meta, dentsu, Omnicom Group, Publicis Groupe, Havas Group... cùng nhau phát triển các giải pháp nhằm giảm tác động của khí carbon trong sản xuất, phát triển và chạy quảng cáo.

Ông Cook bổ sung: “Đơn vị dự thi sẽ cần cung cấp thông tin theo DEI agenda (Deversity, Equality, and Inclusion) và đội ngũ nhân sự đằng sau chiến dịch”.

* Nguồn: AdAge