Kinh điển về Client vs Agency

Client, Account, Planner, Creative hiểu nhau thế nào trong các dự án quảng cáo sáng tạo?

Mời các marketer xem thử coi có thấy mình trong đó không nhé.

cười ngẫm về quảng cáo sáng tạo

Nguồn sưu tầm