Nghe có chọn lọc

Khách hàng nói gì? Các agency nghe gì?

Source: https://marketoonist.com/2006/05/what-the-agency-hears.html

Tôi vốn đã từng làm ở agency trước khi chuyển qua client, vì vậy tôi biết có những câu chuyện rất buồn cười từ cả 2 phía trong các buổi họp proposal meeting. Trong những chuyện vui đó, việc lắng nghe có chọn lọc của agency-ers thực sự là một vấn đề đặc biệt...

...mà đôi khi tôi cũng bị. :)

Tin là sẽ có rất nhiều người thấy... quen quen.

Dịch & bình loạn: Brands Vietnam.