Thị trấn ma trên "social media"

Nguồn: https://marketoonist.com/2011/01/social-media-ghost-town.html

Đây có phải là điều thường hay xảy ra với fanpage, microsite sau khi kết thúc marketing campaign? Khi màn đã hạ, tiền đã hết, brand không còn cam kết, agency cũng chẳng buồn quan tâm, những "thị trấn ma" trên social media của những brand fanpage "bị bỏ hoang" không ai chăm sóc ngày càng nhiều.

Bạn có nhận ra fanpage của brand mình đâu đó trong câu chuyện này?

Dịch & bình loạn: Brands Vietnam.
Nguồn: marketoonist.com