ESOMAR cập nhật chuẩn nghiên cứu thị trường

Các thành viên ESOMAR, bao gồm các nhà nghiên cứu thị trường trên toàn cầu đã bỏ phiếu nhằm đại hoá tiêu chuẩn ICC/ESOMAR International Code.

Chuẩn mới công nhận dữ liệu thu thập từ các nguồn thứ cấp như mạng xã hội, công nghệ di động và Internet of Things, thay vì chỉ công nhận thông tin từ các cuộc khảo sát như trước đây. Trong lần chỉnh sửa vào năm 2007, Chuẩn này duy trì các nguyên tắc căn bản về hành vi đạo đức và trách nhiệm với các cập nhật mới nhằm đảm bảo tính phù hợp cho cả hai hình thức nghiên cứu truyền thống và nghiên cứu sử dụng công nghệ.

Văn bản này cũng được cập nhật để phù hợp với các quy định hiện hành mới nhất về quyền riêng tư cá nhân, bao gồm điều luật về Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát của Liên minh Châu Âu.

Toàn văn của chuẩn "ICC/ESOMAR International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics" có thể download tiếng Anh tại đây.