9 biểu đồ vui nhộn về cuộc sống thực sự của một designer
9 biểu đồ vui nhộn về cuộc sống thực sự của một designer

Đôi khi rất khó giải thích về những điều xảy ra trong cuộc sống của designer. Deadline, yêu cầu, client và tất cả những vấn đề lắc nhắc đều là thử thách mỗi ngày; tuy nhiên với một vài người thì họ lại tin rằng designer đang tô điểm cho cuộc sống.

Xem bình loạn