Shopper Vision Lưu

Người tiêu dùng chỉ thấy 2 loại: brand ưa thích và brand đang khuyến mãi.

Trong 3-5 giây liếc qua quầy kệ, những gì người tiêu dùng nhìn thấy rất đơn giản. Vậy nên hãy hiểu tầm quan trọng của việc thiết kế bao bì bắt mắt và nổi bật, đặc biệt là màu sắc và font chữ.

Dịch/bình loạn: Brands Vietnam
Nguồn: Tom Fishburne
Shopper Vision
17/12/2012
4,513 lượt xem