Brand Talks

Consumer Insight #10: Thị trường Baby Care – “Shopper dốc hết trái tim cho Consumer”

“Người mua nhưng không dùng, người dùng nhưng không mua” là câu chuyện của các sản phẩm chăm sóc cho bé. Khi shopper và consumer là hai chủ thể hoàn toàn khác nhau, đâu là những trăn trở, những kỳ vọng mà một người làm marketer cần đặc biệt quan tâm nếu muốn chinh phục được trái tim của người mẹ?

Trong tập 10 – tập cuối cùng của series Consumer Insight, hãy cùng anh Hiệp thảo luận về một ngành hàng rất thú vị – Baby Care.

Consumer Insight #10: Thị trường Baby Care – “Shopper dốc hết trái tim cho Consumer” | bởi Phố Hương | Brands Vietnam
“Người mua nhưng không dùng, người dùng nhưng không mua” là câu chuyện của các sản phẩm chăm sóc cho bé. Khi shopper và consumer là hai chủ thể hoàn toàn khác nhau, đâu là những trăn trở, những kỳ vọng mà một người làm marketer cần đặc biệt quan tâm nếu muốn chinh phục được trái tim của người mẹ?

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: