Brand Talks

Đúng nhận sai sửa #2: Content plan – “Mài đủ mực” trước khi “vẽ” plan

Kế hoạch nội dung không phải điểm bắt đầu để sản xuất những ý tưởng bay bổng. Ngược lại, đó là điểm chốt hạ những ý tưởng giao thoa với các insight đúc kết ở phần nghiên cứu trước đó. Một kế hoạch nội dung chặt chẽ đều được “gia cố” bởi nền móng nghiên cứu vững chắc.

Là một “cô giáo” content dày dặn kinh nghiệm, chị Nguyễn Thị Thu Hảo – COO tại GIGAN Training Center thường “đau đáu” với chuyện giúp các bạn làm content hiểu sâu về chủ đề mình chọn, con chữ mình viết. Với nhiệm vụ “soi” lỗi content plan của các bạn junior trong số lần này, chị Hảo đã có những phân tích thú vị đào sâu vào bước nghiên cứu trước khi có được một content plan chặt chẽ.

Đúng nhận sai sửa #2: Content plan – “Mài đủ mực” trước khi “vẽ” plan | bởi Phương Quyên | Brands Vietnam
Kế hoạch nội dung không phải điểm bắt đầu để sản xuất những ý tưởng bay bổng. Ngược lại, đó là điểm chốt hạ những ý tưởng giao thoa với các insight đúc kết ở phần nghiên cứu trước đó. Một kế hoạch nội dung chặt chẽ đều được “gia cố” bởi nền móng nghiên cứu vững chắc.

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: