Brand Talks

Đúng nhận sai sửa #4: Vội “đào” insight là dễ vào “ngõ cụt”

Insight là cụm từ “cửa miệng” của mọi marketer và không ít người cho rằng nó là “hạt nhân” của những chiến dịch truyền thông. Vậy nên nhiều marketer sa vào công cuộc “đào” insight thật hay và “deep” mà quên mất liệu nó có phù hợp với bài toán thương hiệu không.

Trong podcast số này, anh Thanh Lâm – hiện là Strategy & Growth Director tại DSquare, Co-founder Strategy Coast và là tác giả quyển sách “What the heck is INSIGHT & how to find it?” – sẽ chia sẻ góc nhìn như thế nào là một insight tốt đồng thời chỉ ra vì sao chúng ta không nên vội vã “đào” insight khi bắt tay “giải bài” cùng thương hiệu.

Đúng nhận sai sửa #4: Vội “đào” insight là dễ vào “ngõ cụt” | bởi Phương Quyên | Brands Vietnam
Insight là cụm từ “cửa miệng” của mọi marketer và không ít người cho rằng nó là “hạt nhân” của những chiến dịch truyền thông. Vậy nên nhiều marketer sa vào công cuộc “đào” insight thật hay và “deep” mà quên mất liệu nó có phù hợp với bài toán thương hiệu không.

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: