Brand Talks

Rural Distribution #3: Đại chiến khuyến mãi nhà bán lẻ (Trade Promotion)

Khi nói đến chương trình khuyến mãi (promotion), marketer thường nghĩ đến việc khuyến mại cho người mua hàng (shopper), thế nhưng, có một hình thức khác cũng được các thương hiệu đặc biệt lưu tâm để tiếp cận shopper ở khu vực nông thôn, đó là khuyến mãi dành cho bán lẻ hay “trade promotion”.

Hãy cùng anh Nguyễn Quang Hiệp bàn về cuộc “đại chiến” trade promotion trong số thứ 3 của series Rural Distribution.

Rural Distribution #3: Đại chiến khuyến mãi nhà bán lẻ (Trade Promotion) | bởi Phố Hương | Brands Vietnam
Khi nói đến chương trình khuyến mãi (promotion), marketer thường nghĩ đến việc khuyến mại cho người mua hàng (shopper), thế nhưng, có một hình thức khác cũng được các thương hiệu đặc biệt lưu tâm để tiếp cận shopper ở khu vực nông thôn, đó là khuyến mãi dành cho bán lẻ hay “trade promotion”.

Xem bài viết chi tiết.

Nhận thông báo khi có podcast mới: