OPPO
2023
2022
2021
2020
2019
2018
05/02/2018
[Year-end Look Back 2017] Bảng xếp hạng Ngành hàng & Thương hiệu nổi bật trên Social Media
2017
17/04/2017
TOPBUZZ tháng 03/2017: Bảng xếp hạng những gì hot nhất trên social media
13/01/2017
Lăng kính Tôi – Quảng cáo Tết 2017