Công nghệ
2023
2022
22/11/2022
Data Station #36: Modern Marketing in Vietnam 2022 – Chỉ 6% marketer quan tâm năng lực đo lường dù đây là rào cản lớn nhất
31/08/2022
Deep Dive #10 – Đại diện Homebase: “Xác định và mở rộng product market fit là mục tiêu chiến lược trong giai đoạn sơ khởi”
27/05/2022
Re-think CSR #14 – “Phát triển nhân tài tương lai là trọng tâm chiến lược ‘local-for-global’ của Bosch”
20/05/2022
Hành trình Management Trainee #8 - Nguyễn Thanh Hà @ Grab Vietnam: Trưởng thành là khi biết chấp nhận sự giúp đỡ
2021
14/12/2021
Re-think CSR #10 – KMS Technology: Bàn về CSR trong ngành công nghệ 
30/11/2021
Digital Product #2: “Product Partner xây dựng sản phẩm số dựa trên sự thấu hiểu insight của doanh nghiệp, khách hàng”
24/11/2021
Bookaholic #13: Tiếp thị 5.0: Ứng dụng công nghệ để thay đổi thế giới
23/11/2021
Digital Product #1: Cần “độ chín” về công nghệ và lĩnh vực chức năng để chuyển đổi số thành công
07/10/2021
Deep Dive #6: Bàn về một tương lai không Cookies – “Khoan nói đến lợi thế hay bất lợi. Đây là lúc cần tập trung vào sự cải tiến”
28/07/2021
Personalization #2: Lằn ranh giữa cá nhân hoá và xâm phạm quyền riêng tư
13/07/2021
Interbrand - Arena Play: Công nghệ góp phần mở ra thời đại giải trí “ảo” và phản ứng của thương hiệu
11/06/2021
Digital Transformation #22 – Chuyển đổi số giáo dục, có 'lòng' mà thiếu 'sức'
08/06/2021
Nhượng quyền thương hiệu #3: CEO SuperShip – “Bước chân vào lĩnh vực giao vận với khoản đầu tư cạnh tranh”
31/05/2021
Personalization #1: “Nhập môn” Tiếp thị Cá nhân hoá
01/04/2021
Deep Dive #2: Bàn về chiến dịch Swiss It Up của Logitech – “Dùng xuất xứ để bảo chứng cho chất lượng sản phẩm”
2020
28/05/2020