Vinamilk
2022
27/07/2022
Data Station #29 – Kantar Brand Footprint 2022: Vinamilk, Unilever, và Masan Consumer là 3 NSX dẫn đầu ngành FMCG
2021
2020
2019
20/06/2019
Các thương hiệu được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam 2019
2018
11/05/2018
The Brief #3: Vinamilk – Ly café sữa thính
2017
2016
2015
2014
09/06/2014
Brand Footprint 2014 tại Việt Nam: Unilever quán quân ở Nông thôn, Vinamilk dẫn đầu Top 4 Thành thị
2013
13/11/2013
Tiết lộ đội ngũ “truyền cảm hứng” tại Young Marketers Elite Development Program khóa đầu tiên
06/07/2013
50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
2012