Nhận diện thương hiệu
2022
07/07/2022
The Brief #12: Trăm cách gọi tên, Một cách sạch gàu – Giải quyết bài toán tăng nhận biết từ chính tên gọi của thương hiệu
2021
14/01/2021
Deep Dive #1: Bàn về chiến lược tái định vị của Viettel – “Thay đổi toàn diện là cách tiếp cận phù hợp”
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
15/07/2013
Vatican với chiến lược thương hiệu mới
2012