TVC
2022
01/12/2022
Nghía Quảng Cáo: 8 TVC dành riêng cho mùa FIFA World Cup Qatar 2022
14/10/2022
World Cup 2022: Nhìn lại 10 TVC thú vị qua các mùa World Cup
2021
13/09/2021
Deep Dive #5: Bàn về chiến dịch mùa Vu Lan của Ensure – Ý tưởng chạm đến trái tim xuất phát từ trái tim
02/08/2021
Gender in Marcom #5 - Chị Thu Hà: “Đổi cách tiếp cận về giới là một cách để tạo sự bứt phá cho nhãn hàng”
2020
09/04/2020
Data Station #10 – Truyền thông mùa Tết 2020: Coca-Cola, Knorr và Mirinda dẫn đầu
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
27/05/2013
Chiến dịch AXE Apollo: Marketing làm điều "phi thường"
2012