Stop Faking It: Creating Meaningful Connections with Mums

Tài liệu thuộc bản quyền của Mumstock. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Mumstock để tải về.

Nghiên cứu từ Mumstock 2016 kêu gọi các marketer ngừng “ra vẻ” hiểu biết về các bà mẹ mà hãy tạo ra những kết nối thật sự có ý nghĩa.

Mumstock là một hội nghị Marketing ở Anh do Saatchi Saatchi liên kết với Mumsnet thành lập. Mỗi năm, họ sẽ công bố một nghiên cứu nhằm cải thiện tiêu chuẩn tiếp thị hướng đến các bà mẹ. Tài liệu là nghiên cứu từ Mumstock 2016 kêu gọi các marketer ngừng “ra vẻ” hiểu biết về các bà mẹ mà hãy tạo ra những kết nối thật sự có ý nghĩa.

Báo cáo lập luận rằng nhiều marketer đang cố kết nối với các bà mẹ một cách “giả trân”. Họ tập trung vào thương hiệu, đưa ra các giả định đơn giản và điều đó được lặp đi lặp lại một cách nhàm chán trong những năm gần đây.

Để khắc phục điều này, Mumstock cho rằng marketer cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến những điều mà các bà mẹ thực sự quan tâm thay vì những điều mà thương hiệu và doanh nghiệp quan tâm, từ đó họ có thể kết nối với các bà mẹ nhiều hơn.

Vì vậy, Mumstock đã tiến hành một nghiên cứu về các bà mẹ mà không có bàn tay của nhà tiếp thị, bằng cách phân tích các cuộc trò chuyện và chủ đề trên các diễn đàn dành cho mẹ bỉm sữa, từ đó thống kê được 66 đặc tính. Sau đó, xem xét số lượng các bà mẹ liên kết bản thân với mỗi đặc tính và cường độ mà các bà mẹ cảm nhận được đặc tính đó. Cuối cùng, họ phân loại thành 6 nhóm bà mẹ điển hình.

Với những phát hiện từ nghiên cứu này, hy vọng có thể giúp marketer tạo ra những kết nối chân thật với tệp khách hàng là các bà mẹ hoặc xem xét liệu có góc độ hoặc cách tiếp cận nào khác mà bạn đang bỏ lỡ hay không.