The Evolution of TV: 7 dynamics transforming TV

Tài liệu “xưa nhưng không cũ” về 7 động lực làm thay đổi bối cảnh quảng cáo khi chương trình truyền hình được phân phối qua Internet thay vì qua mạng không dây, vệ tinh hoặc cáp.

Người xem ngày càng muốn xem các chương trình truyền hình yêu thích mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị. Có rất nhiều nội dung truyền hình trực tuyến, nhưng chưa có chương trình nào có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu đó của người xem.

Để làm được như vậy, đòi hỏi phải có sự chuyển hướng lớn hơn, từ việc cung cấp các chương trình truyền hình qua mạng không dây, vệ tinh hoặc cáp sang cung cấp các chương trình truyền hình qua Internet. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là một cuộc cách mạng lớn tác động đến hầu hết những người có liên quan: từ nhà phân phối, nhà lập trình, đến người xem và các nhà quảng cáo.

Báo cáo được trích từ series The Evolution of TV của DoubleClick và Google, xác định 7 động lực làm thay đổi bối cảnh quảng cáo khi chương trình truyền hình được phân phối qua Internet với 3 nội dung chính:

  • Tương tác của người xem
  • Phân phối nội dung qua Interner và Cloud
  • Quảng cáo