Google: Measure What Matters Most (2014)

Tài liệu thuộc bản quyền của Google. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Google để tải về.

Để hiểu được hành trình phức tạp của khách hàng, marketer cần biết cách đo lường tốt hơn. Tài liệu "Measure What Matters Most" của Google xuất bản năm 2014 đưa ra 4 nguyên lý Marketing tập trung vào đo lường giúp marketer có thể nâng cao hiệu quả của chiến dịch.

4 nguyên lý quan trọng của hoạt động tiếp thị tập trung vào đo lường là:

  • Tập trung vào các số liệu phù hợp: Tự đặt ra số liệu rõ ràng các hạng mục mà bạn muốn đạt được trước khi khởi chạy chiến dịch.
  • Đánh giá những khách hàng tốt nhất: Thay vì chỉ đo lường các giao dịch, hãy lập mô hình giá trị mà bạn nhận được từ khách hàng.
  • Đánh giá toàn bộ hành trình mua hàng của khách hàng: Để đánh giá được mức độ hiệu quả của chiến dịch, marketer cần xác định vai trò của từng điểm tiếp xúc trong hành trình của khách hàng.
  • Chứng minh tác động marketing: Nắm được những thay đổi chi tiêu Marketing nhất định để biết được chính xác điều gì xảy ra từ những thay đổi đó (và sẽ không xảy ra nếu không có thay đổi đó).