Banks Embark on the Next Frontier of Digital Transformation

Tài liệu thuộc bản quyền của Publicis Sapient. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Publicis Sapient để tải về.

Global Banking Benchmark Study 2022 dựa trên kết quả khảo sát hơn 1.000 giám đốc điều hành cấp cao tại các ngân hàng trên toàn thế giới. Báo cáo cho thấy các ngân hàng đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của thời kỳ chuyển đổi số.

Sau khi gặt hái được những thành công nhất định trong năm 2021, các ngân hàng tái tập trung vào hệ thống vận hành bằng cách đầu tư vào nền tảng công nghệ, tăng cường sử dụng dữ liệu và tổ chức lại cấu trúc nội bộ.

Hoạt động chuyển đổi số bắt đầu trở nên mạnh mẽ sau COVID-19. Đại dịch đã giáng một đòn mạnh mẽ lên kế hoạch hoạt động của các ngân hàng, khiến họ phải gấp rút kích hoạt hệ thống vận hành từ xa và hỗ trợ khách hàng trên nền tảng số.

Khảo sát cho thấy nỗ lực chuyển đổi số của các ngân hàng đang xoay quanh việc tạo ra các trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng và sử dụng dữ liệu để hiểu nhu cầu của khách hàng hơn.

Các ngân hàng cũng cung cấp sản phẩm và dịch vụ mới, từng bước chuyển từ lấy sản phẩm làm trung tâm sang lấy khách hàng làm trung tâm.

Thực tế, điều này đòi hỏi các ngân hàng phải thay đổi từ cấp độ nhân sự, những người chịu trách nhiệm về doanh số, để xác định nhu cầu của khách hàng và sau đó đề xuất các giải pháp thích hợp. Đồng thời, việc xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh và một số các dịch vụ tài chính bên ngoài cũng góp phần thúc đẩy điều này.

Mặc dù ngân hàng có tham vọng lớn về chuyển đổi số, khảo sát cho thấy có nhiều rào cản xoay quanh quá trình này, bao gồm các trở ngại về quy định, khoảng cách về kỹ năng, hệ thống vận hành, nền tảng công nghệ kế thừa… cũng như khó khăn trong việc trích xuất và phân tích dữ liệu khách hàng.

Nghiên cứu cũng cho thấy các nhà lãnh đạo C-level lạc quan về tiến độ chuyển đổi số hơn so với báo cáo trực tiếp của họ. 70% giám đốc điều hành C-level tin rằng họ đi trước đối thủ khi nói đến việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, trong khi đó tỷ lệ này ở các nhà quản lý cấp cao là 40%. Tin tốt là các ngân hàng nhận thức đầy đủ về những vấn đề này, và tập trung vào việc vượt qua chúng để tăng tốc.