SocialPeta 2022 Mobile Game & App Marketing Report

Tài liệu thuộc bản quyền của SocialPeta. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của SocialPeta để tải về.

SocialPeta vừa xuất bản tài liệu Sách Trắng 2022 về tiếp thị game và ứng dụng di động toàn cầu – “SocialPeta 2022 Mobile Game & App Marketing Report”, nhằm cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về hoạt động tiếp thị game và ứng dụng trên toàn cầu.

Tài liệu gần 200 trang, bao gồm hai phần – Game và Ứng dụng di động – là sự kết hợp sự hiểu biết sâu sắc về ngành từ nhiều công ty lớn, bao gồm: Singular, Tenjin, Digital Turbine, Moloco, Storemaven, AdQuantum, Udonis, Mobidictum, Apptamin, AppROI.

Tài liệu cung cấp những phân tích chuẩn xác về dữ liệu của ngành trong năm 2022, và dự đoán xu hướng trong tương lai dựa trên dữ liệu về tiếp thị, quan sát các khu vực thị trường nổi bật, các kênh quảng cáo, chi phí ngân sách quảng cáo và phân tích các game di động phổ biến.

Theo đó, trong năm 2022 vừa qua, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, các nhà phát triển đã đạt nhiều thành tựu và phát hành nhiều sản phẩm chất lượng cao. Với những sản phẩm được cải tiến và chiến lược tiếp thị được nâng cấp, thị trường game và ứng dụng di động năm 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục đổi mới nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều thách thức.

Xem thêm bài viết về báo cáo tại đây.