Gaming và Esports tại Việt Nam 2021

Tài liệu thuộc bản quyền của Vero. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Vero để tải về.

eSports từ một thị trường ngách, kén đầu tư nay trở thành một trong những ngành công nghiệp phát triển vượt bậc trên thế giới. Theo báo cáo của Newzoo, năm 2020, doanh thu toàn cầu của eSports đạt 947,1 triệu USD với khoảng 435,9 triệu khán giả. Riêng tại Việt Nam, năm 2020 đánh dấu một năm đáng nhớ của eSports khi có đến 1/3 dân số tham gia bộ môn này (theo Sách trắng eSports Việt Nam 2021).

Trong những năm gần đây, thể thao điện tử (esports) đã và đang dần phát triển thành một nền tảng có sức ảnh hưởng lớn mà thông qua đó, người chơi có thể tạo ra những bản sắc riêng, thể hiện sự hiện diện trực tuyến của họ và kết nối với thế giới bên ngoài. Điều đó đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các thương hiệu có thể tham gia vào sân chơi lớn này. Trong thời đại mang tính siêu cá nhân và siêu kết nối, các thương hiệu cần phải thấu hiểu hơn và sẵn sàng thích nghi với các lĩnh vực văn hóa đang chuyển mình thay đổi từng ngày.

Vero và công ty nghiên cứu thị trường – Decision Lab chia sẻ tầm nhìn chung trong việc hỗ trợ các thương hiệu kết nối với người tiêu dùng hiện đại bằng những giải pháp sáng tạo. Chúng tôi đã bắt tay với Decision Lab để kết hợp khả năng nghiên cứu của họ và đội ngũ tư vấn thương hiệu của Vero để tạo ra sách trắng về thể thao điện tử nhằm khám phá tiềm năng của thị trường này tại Việt Nam.

Xem them bài viết về báo cáo tại đây.