Social Commerce 2022 Report

Tài liệu thuộc bản quyền của The Influencer Marketing Factory. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của The Influencer Marketing Factory để tải về.

Social Commerce là quá trình mua bán sản phẩm trực tiếp trên các phương tiện truyền thông xã hội. Toàn bộ trải nghiệm mua sắm, từ khám phá sản phẩm, nghiên cứu đến thanh toán đều có thể diễn ra trên nền tảng mạng xã hội.

Nội dung của báo cáo:

  • Định nghĩa về Social Commerce
  • Thị trường Social Commerce của Hoa Kỳ và Trung Quốc
  • Kết quả khảo sát 1.000 đáp viên về Social Commerce
  • Ứng dụng và trang web Social Commerce
  • Xu hướng mua trước trả sau
  • Trích dẫn từ các chuyên gia