Ogilvy: Social Media Trends 2023

Tài liệu thuộc bản quyền của Ogilvy. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Ogilvy để tải về.

Báo cáo Social Media Trends 2023 do Ogilvy phát hành, tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau từ đó dự đoán các xu hướng nổi bật sẽ định hình bối cảnh mạng xã hội trong năm.

Nhiều sự kiện diễn ra từ COVID-19, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu đến sự bùng nổ của công nghệ dự báo một môi trường Social Media có nhiều thay đổi trong năm 2023. Trong bối cảnh này, các nhà quảng cáo phải cạnh tranh khốc liệt để thu hút sự chú ý của người dùng.

Báo cáo xem xét sự thay đổi của Social Media thông qua 3 lăng kính:

  • Content & Channels
  • Connected Commerce
  • Influencers và Creators