Kantar: Những xu hướng tác động đến thị trường tiêu dùng nhanh tại Việt Nam năm 2023

Tài liệu thuộc bản quyền của Kantar. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Kantar để tải về.

Thị trường hàng tiêu dùng nhanh tại Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, với sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng và các yếu tố bên ngoài như áp lực lạm phát ảnh hưởng đến cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Kantar ra mắt báo cáo “Những xu hướng tác động đến thị trường tiêu dùng nhanh tại Việt Nam năm 2023”. Báo cáo mang lại cái nhìn tổng quan nhanh về một số chủ đề đang được quan tâm đến như giá cả tăng cao, tác động của thương mại xã hội (shoppertainment), lối sống và tiêu dùng lành mạnh và bền vững, và các chủ đề quan trọng khác.

Xem bài viết về báo cáo tại đây.