EssenceMediacom Vietnam: Cuộc cách mạng bán lẻ

Tài liệu thuộc bản quyền của EssenceMediacom Vietnam. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của EssenceMediacom Vietnam để tải về.

Bối cảnh ngành bán lẻ đã trải qua những biến đổi lớn trong vòng 3 năm qua, đặc biệt sau đại dịch.

Sự bùng nổ của E-commerce, social commerce và hành trình mua sắm đa kênh đã dẫn đến những thay đổi nhanh chóng trong cách người tiêu dùng mua sắm. Các tương tác đa kênh nhanh chóng nhường chỗ cho mô hình mua sắm mới, tích hợp vô số nội dung, tương tác và ưu đãi, tất cả cùng diễn ra trong thời gian thực.

Ấn bản “The Bigger Picture” tiếp theo của EssenceMediacom tiến hành các cuộc phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng Việt Nam về trải nghiệm của họ, tìm hiểu cách họ đang thích ứng với những thay đổi này và từ đó, phân tích xu hướng mua sắm mới đang diễn ra tại Việt Nam trong bối cảnh biến đổi toàn cầu.