Webinar #30: Quy trình phát triển và tung thành công sản phẩm Dược mới (Lê Phương Dung)

Webinar “Quy trình phát triển và tung thành công sản phẩm Dược mới” của diễn giả Lê Phương Dung, Founder - CEO Công ty tư vấn chiến lược Pharmaco Agency.

Webinar sẽ giải đáp các thắc mắc xoay quanh quy trình tung sản phẩm và truyền thông cho sản phẩm dược mới cụ thể như (1) Quy trình ra mắt một sản phẩm Dược mới; (2) Lập kế hoạch truyền thông sản phẩm Dược, (3) Những quy định ở những kênh khác nhau khi quảng cáo sản phẩm Dược.

Xem lại toàn bộ webinar tại đây.

Tham khảo khoá học liên quan tại đây.