World Bank: Dữ liệu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Tài liệu thuộc bản quyền của World Bank. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của World Bank để tải về.

Báo cáo đưa ra một số dự đoán về hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những khuyến nghị hữu ích góp phần cải thiện và nâng cao chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nội dung phân tích gồm 4 phần:

  • Phần 1: Tổng quan về các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, tập trung vào sự năng động của thị trường.
  • Phần 2: Phân tích tầm quan trọng của ý tưởng, kỹ năng và công nghệ trong sự hình thành và phát triển của các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  • Phần 3: Phân tích về tình hình hỗ trợ công và rủi ro tài chính trong vòng đời của công ty.
  • Phần 4: Phân tích các điều kiện để xây dựng hệ sinh thái.

Báo cáo cho thấy chất lượng tổng thể và mức độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp còn thấp. Những người sáng lập gặp nhiều thách thức trong việc điều hành một doanh nghiệp, chẳng hạn như phát triển sản phẩm, chiến lược tăng trưởng và xây dựng đội ngũ. Thị trường vốn đầu tư mạo hiểm phụ thuộc nhiều vào các quỹ và nhà đầu tư nước ngoài và có nhiều lỗ hổng tài chính trong giai đoạn đầu.

Báo cáo kết thúc với ba khuyến nghị nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh của các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam:

  1. Định hướng lại Đề án 844 “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” hướng tới xây dựng hệ thống các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sẵn sàng đầu tư.
  2. Giải quyết các rào cản pháp lý liên quan đến đầu tư vốn mạo hiểm.
  3. Tăng cường sự đóng góp của lĩnh vực nghiên cứu công vào chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

* Nguồn: World Bank