Kantar: Brand Footprint 2024 (Global)

Tài liệu thuộc bản quyền của Kantar. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Kantar để tải về.

Brand Footprint 2024 là báo cáo lần thứ 12 của Kantar, công bố bảng xếp hạng hàng năm của các thương hiệu được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trong ngành hàng FMCG.

Nội dung báo cáo năm nay là kết quả phân tích hơn 42.000 thương hiệu trên 62 quốc gia. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều thách thức, báo cáo cho thấy người tiêu dùng trên toàn thế giới đang thay đổi lòng trung thành và có nhiều sở thích mới. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với các thương hiệu.

Những nội dung nổi bật được đề cập trong báo cáo:

  • Brand Ranking: Khám phá những thương hiệu đang dẫn đầu thị trường toàn cầu và lý do phía sau thành công của họ.
  • Fastest Movers: Những thương hiệu có những bước nhảy vọt đáng kể về thứ hạng và chiến lược của họ.
  • Largest Shopper Employers: Những thương hiệu đã thành công thu hút nhiều khách hàng mới.
  • Unexpected Winners: Những hương hiệu hoạt động tốt bất ngờ và bí quyết thành công của họ.