Giới thiệu

Tham gia cộng đồng Digikigai dành cho những người làm có chuyên môn mong muốn học hỏi và kết nối với các chuyên gia những lĩnh vực khác nhau: t.me/digikigai

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh