Giới thiệu

CUỘC THI KHỞI NGHIỆP FLAGUP 2021

Thông tin và link đăng ký: https://bitly.com.vn/czlh4r

Deadline điền form: 23:59 - 02/06/2021

*Link fanpage cuộc thi:

https://www.facebook.com/flagup.flagshipstartupclub/

 

 

Liên hệ