Marketer Nhân sự - Khởi nghiệp
CLB Nhân sự - Khởi nghiệpPROFILE

Giới thiệu


CLB Nhân sự - Khởi nghiệp - Một môi trường mở dành cho sinh viên toàn thành có niềm đam mê với Quản trị, Nhân sự và Khởi nghiệp.

Liên hệ


Hiện thành viên này chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 06/04/2022 (7 tháng)