Marketer Tầm nhìn Bạn và Tôi 2022
Chương trình Kinh tế học: Tầm nhìn Bạn và Tôi 2022PROFILE

Giới thiệu


Chương trình là một cuộc thi mang quy mô cấp Thành phố thu hút đông đảo sinh viên tham gia, là một môi trường để các bạn học tập, nghiên cứu và giao lưu học hỏi

Liên hệ


Hiện thành viên này chưa có thông tin liên hệ.

Thông tin khác


Thành viên từ: 07/03/2022 (10 tháng)