Giới thiệu

PR Newswire, một công ty của công ty Cision Ltd. , là nhà cung cấp hàng đầu trên toàn cầu về phát hành, phân phối tin tức cũng như phần mềm và dịch vụ liên quan đến truyền thông lan truyền.

Liên hệ

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Agency