Marketer Ngân
Thanh Ngân

Social Media Manager
Brands Vietnam


PROFILE

Giới thiệu


Mỗi ngày, từng chút một...

LinkedIn Account: https://www.linkedin.com/in/thanh-ngan-httn0529/

Liên hệ


Social Media Manager, Brands Vietnam
Nữ
Client
Hồ Chí Minh
https://www.brandsvietnam.com/

Thông tin khác


Thành viên từ: 18/10/2022 (1 năm 1 tháng)