Phạm Giao Tiểu Ái
Admissions Counselor
Học Viện Công Nghệ Thông Tin VTC Academy

Giới thiệu

𝐕𝐓𝐂 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌

Đào tạo các khóa học ngắn hạn, cập nhật những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin:

🎯 Python Developer for AI

🎯 AI Specialist for AI Engineer

🎯 AI Specialist for Data Scientist

🎯 Data Analytics for BI/BA

⭐Đăng ký nhận tư vấn: https://forms.gle/auswvvxf3m5niy3x7

Liên hệ

Chức vụ

Admissions Counselor | Học Viện Công Nghệ Thông Tin VTC Academy

Thành phố

Hồ Chí Minh

Marketing Side

Client